JELENTKEZZEN egyéni  Tervezett SzenzoMotoros (TSMT)  fejlesztésre! 

Forduljanak hozzám bizalommal! Keressenek bátran! Segítek! Célom a gyors felzárkóztatás, minél hamarabbi fejlődés!

Komplex állapotfelmérés és fejlesztés 3 hónapos kortól…

Elmaradás az életkorhoz képest: a mozgás, a beszéd és a viselkedés területén? 

MOZGÁSFEJLESZTÉS
BESZÉDINDÍTÁS
ISKOLAÉRETTSÉG
VISELKEDÉSRENDEZÉS

BESZÉDKÉSZSÉG, BESZÉDÉRTÉS, BESZÉDFEJLŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ, LÁTÁS, HALLÁS

FEJLESZTÉS, MOZGÁS, TORNA, TRÉNING, TERÁPIA, SZENZOMOTORIKA, MOZGÁSFEJLŐDÉS, IDEGRENDSZER

FELADATTUDAT, FIGYELEM, ÖNKONTROLL, KONCENTRÁCIÓ, MEMÓRIA, EMLÉKEZET, FINOMMOTORIKA,

ISKOLAKEZDÉS, ISKOLAÉRETTSÉG


az idegrendszeri érési folyamatok és az együttműködés beindítása
a helyzetfelismerés és problémamegoldó képességek fejlesztése
változatos mozgás-élmények megtapasztalása
a közösségbe való beillesztés
az irányíthatóság, a mozgáskoordináció, a figyelem és az önkontroll fejlesztése
a hiányosságok pótlása
az iskolaérettséghez szükséges részképességek megalapozása

A SZÜLŐ AKTÍV BEVONÁSÁVAL TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉS


Szenzomotoros vizsgálat: 3 hónapos kortól kisiskolás korig
Egyénre szabott torna (tervezett szenzomotoros tréning)
Otthoni gyakorlás 
Kontrollvizsgálat, új tréning írás